ประวัติวัดเจ็ดยอด

    

วัดเจ็ดยอด วัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย สถานที่เคยมีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก ที่วัดเจ็ดยอด ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งก็คือ “โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์” รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกล จึงอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งก็คือ “พระเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “มหาเจดีย์พุทธคยา”

อ่านต่อ =>

สถานที่

ศาสนสถานที่สำคัญของวัดเจ็ดยอด

ซุ้มประตูโขง

ซุ้มประตูโขง(ประตูโชคประตูชัย)

วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง

วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ หลังแรกของวัดเจ็ดยอดพระเมืองแก้วพระราชาธิบดีลำดับที่ ๑๒ แห่งราชวงศ์มังรายทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพพระเจ้ายอดเชียงราย พระราชบิดาของพระองค์ในวัดนี้ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๐๔๕ เป็นปีที่ ๗ พระอุโบสถหลังนี้ กว้าง ๓๒ ศอก กับ ๑ คืบ ส่วนยาว ๗๘ ศอก กับ ๑

พระพุทธรูปพระแก่นจันทน์

เรื่องราวพระเจ้าแก่นจันทน์จากตำนานมาสู่ประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ในยุคที่ “พระญายุทธิษฐิระ” (พญาเชลียงผู้มาสวามิภักดิ์ต่อล้านนา ได้รับมอบให้ครองเมืองพะเยา) ได้อัญเชิญพระเจ้าแก่นจันทน์จากวัดหนองบัวมาไว้ที่วัดป่าแดงหลวงดอนไชย พ.ศ.2021

ดูสถานที่ที่น่าสนใจของวัดทั้งหมด

พระเทพปริยัติตรวจเยี่ยมพระเจดีย์ถล่มที่วัดศรีสุพรรณ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงให

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ

พระเทพปริยัติเป็นประธานทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์บ้านท่าล้อม.19 ต.

พระเทพปริยัติเป็นประธานทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์บ้านท่าล้อม.19 ต.

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าโครงกา

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าโครงกา

เป็นประธานเปิดโครงการปฎิบัติการช่วยภัยวิกฤติโควิด

ความเดือดร้อนของประชาชนทุกๆอาชีพ จากการระบาดของเชื้อไวรัส

ประชุมและสำรวจ เพื่อส่งมอบงานครั้งที่1-2 ในโครงการบูรณะโบรา

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. หลวงพ่อพระเทพปริยัติ

ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)

ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)

ประพฤติดีเป็นที่หนึ่ง

หลักธรรมจากหลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอ

หลักธรรมของคนดี

หลักธรรมของคนดี สัปปุริสธรรม 7 คือ หลักธรรมของคนดีหรือหลักธ

บุพนิมิตแห่งมรรค 7

ธรรมที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าว่า มรรคมีองค์ 8 ประการอัน

ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมะของฆราวาส หรือ ธรรมะสำหรับผู้คร

ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมะของฆราวาส หรือ ธรรมะสำหรับผู้คร

อริยวัฑฒิ : ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน

อริยวัฑฒิ : ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน

บทที่ 5 อิทธิบาท 4

หลักธรรมแห่งการดำเนินชีวิต ว่าด้วยหลักธรรมในการครองงาน และ

บทที่ 4 สังคหวัตถุ 4

สังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อ

พรหมวิหาร 4

พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรมประจำใจอันป

โทรติดต่อด่วน

ต้องการประสานงาน หรือติดต่อสื่อสารเรื่องใด สามารถโทรศัพท์ติดต่อด่วนได้ด้วยปุ่มนี้เลย

โทรเลย

ภาพและวีดีโอ

ภาพและวีดีโอ

  • ทั้งหมด
  • อัลบั้มภาพ
  • อัลบั้มวีดีโอ
พระเทพปริยัติตรวจเยี่ยมพระเจดีย์ถล่มที่วัดศรีสุพรรณ

พระเทพปริยัติตรวจเยี่ยมพระเจดีย์ถล่มที่วัดศรีสุพรรณ

พิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

พิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางศีล 5

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางศีล 5

ยกพระเกตุมาลา ติดพระอุณาโลม และถวายการบูรณปฏิสังขรณ์ องค์หลวงพ่อทันใจ

ยกพระเกตุมาลา ติดพระอุณาโลม และถวายการบูรณปฏิสังขรณ์ องค์หลวงพ่อทันใจ

ประชุมออนไลน์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

ประชุมออนไลน์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 2021 09 25

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 2021 09 25

เสวนาเรื่องสมุนไพร ปฏิบัติการช่วยภัยโควิด 19

เสวนาเรื่องสมุนไพร ปฏิบัติการช่วยภัยโควิด 19

พัฒนพระนวกภูมิผู้สืบถอดอายุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

พัฒนพระนวกภูมิผู้สืบถอดอายุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ

ติดต่อเรา

ตำแหน่ง:

90 หมู่ที่ 2 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50300

โทร:

053-225344

กำลังโหลด
ข้อความอีเมล์ของท่านได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว