เราได้รวบรวมภาพกิจกรรมของทางวัด เอามานำเสนอบนเว็บไซต์เพื่อให้ท่านทราบถึงกิจกรรม ของวัดเจ็ดยอด

ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)
ประชุมออนไลน์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 ประชุมออนไลน์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564
423 views
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 2021 09 25 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 2021 09 25
424 views
เสวนาเรื่องสมุนไพร ปฏิบัติการช่วยภัยโควิด 19 เสวนาเรื่องสมุนไพร ปฏิบัติการช่วยภัยโควิด 19
437 views
พัฒนพระนวกภูมิผู้สืบถอดอายุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนพระนวกภูมิผู้สืบถอดอายุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
426 views
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
407 views
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษา 2021 07 21 19 04 02 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษา 2021 07 21 19 04 02
407 views
ตอนที่ ๒ วันมาฆบูชา-หลวงพ่อสะอาด ขนฺติโก ตอนที่ ๒ วันมาฆบูชา-หลวงพ่อสะอาด ขนฺติโก
406 views
ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก) ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)
457 views
วัดเจ็ดยอด รายการล้านนาธรรม ล้านนาไทย (ช่วงแอ่ววัด) วัดเจ็ดยอด รายการล้านนาธรรม ล้านนาไทย (ช่วงแอ่ววัด)
401 views
ประวัติ เจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติ เจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
436 views
สารคดี วัดเจ็ดยอด สารคดี วัดเจ็ดยอด
404 views
วัดเจ็ดยอด(Wat Jet Yod)จ.เชียงใหม่อายุกว่า500 ปี/StyleCamp Channel วัดเจ็ดยอด(Wat Jet Yod)จ.เชียงใหม่อายุกว่า500 ปี/StyleCamp Channel
402 views
วัดเจ็ดยอด (เจดีย์เจ็ดยอด) วัดเจ็ดยอด (เจดีย์เจ็ดยอด)
403 views
วัดเจ็ดยอด..วัดโพธารามมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด..วัดโพธารามมหาวิหาร
399 views