ประชุมและสำรวจ เพื่อส่งมอบงานครั้งที่1-2 ในโครงการบูรณะ