ภาพบรรยากาศวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในวันมหาสงกรานต์ (วันเนาว์) ปี๋ใหม่เมือง ถึงจะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด covid-19 แต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทำบุญตามป