คณะผู้บริหาร และพนักงานคลีนิค D'richsta Medical Clinic เข้าถวายภัตตาหารเพล แด่หลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด