พระเทพปริยัติ เป็นประธานพระอุปัชฌาย์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 วัดช่างเคี่ยน