ให้โอวาทและกำลังใจ แก่พระสงฆ์ที่เข้าอบรมเพื่อสอบเป็นพระอุปัชฌาย์และพระคู่สวด