พระเทพปริยัติตรวจเยี่ยมพระเจดีย์ถล่มที่วัดศรีสุพรรณ