พิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา