ประพฤติดีเป็นที่หนึ่ง
หลักธรรมจากหลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง 
1 ก.พ. 2564, 17:22 น.

   
ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)
ถ่ายทอดธรรมปฐมฤกษ์-หลวงพ่อพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก) 
21 ก.พ. 2564, 10:17 น.

   

Total 2 Record : 1 Page : 1