ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติปริยัตยาทร
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติปริยัตยาทร (พระมหาสงค์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมรุชั่วคราว โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
21 ต.ค. 2564, 09:26 น.

   
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.39 น. 
24 ก.ย. 2564, 16:46 น.

   
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดเจ็ดยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้อย่างบูรณาการ
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดเจ็ดยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
26 ม.ค. 2564, 17:15 น.

   
โครงการวัด Virtual World ภาพเสมือนเคลือนไหว 3 มิติ วัดเจ็ดยอดและสัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง
โครงการวัด Virtual World ภาพเสมือนเคลือนไหว 3 มิติ วัดเจ็ดยอดและสัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง 
26 ม.ค. 2564, 16:53 น.

   
โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ติโลกราชานุสรณ์
โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ติโลกราชานุสรณ์ 
31 ธ.ค. 2562, 16:30 น.

   

Total 5 Record : 1 Page : 1