ศูนย์ส่งเสริมและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศูนย์ส่งเสริมและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
8 มี.ค. 2564, 16:13 น.

   
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ 
27 ม.ค. 2564, 14:26 น.

   
ประวัติเจ้าอาวาส
พระเทพปริยัติ มีนามเดิมว่า สอาด ธนะสาร เกิดวัน ๒ ฯ ๙ ค่ำ ปี มะเมีย วันที่ ๒๘ กันยายนพ.ศ. ๒๔๘๕ บิดาชื่อ นายอ้าย มารดาชื่อ นางนวล ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
31 ธ.ค. 2562, 16:30 น.

   
ประวัติวัดเจ็ดยอด
วัดเจ็ดยอด วัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย สถานที่เคยมีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก ที่วัดเจ็ดยอด ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งก็คือ “โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์” รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกล จึงอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งก็คือ “พระเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “มหาเจดีย์พุทธคยา” 
31 ธ.ค. 2562, 16:30 น.

   

Total 4 Record : 1 Page : 1