เจดีย์บรรจุอัฐพระเจ้าติโลกราช
เจดีย์บรรจุอัฐพระเจ้าติโลกราช 
17 ม.ค. 2564, 16:10 น.

   
ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย
ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย 
17 ม.ค. 2564, 15:58 น.

   
สระน้ำหนองกอก
สระน้ำหนองกอก 
17 ม.ค. 2564, 15:52 น.

   
พระพุทธรูปพระแก่นจันทน์
เรื่องราวพระเจ้าแก่นจันทน์จากตำนานมาสู่ประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ในยุคที่ “พระญายุทธิษฐิระ” (พญาเชลียงผู้มาสวามิภักดิ์ต่อล้านนา ได้รับมอบให้ครองเมืองพะเยา) ได้อัญเชิญพระเจ้าแก่นจันทน์จากวัดหนองบัวมาไว้ที่วัดป่าแดงหลวงดอนไชย พ.ศ.2021 
17 ม.ค. 2564, 15:26 น.

   
พระอุโบสถ
พระอุโบสถ หลังแรกของวัดเจ็ดยอดพระเมืองแก้วพระราชาธิบดีลำดับที่ ๑๒ แห่งราชวงศ์มังรายทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพพระเจ้ายอดเชียงราย พระราชบิดาของพระองค์ในวัดนี้ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๐๔๕ เป็นปีที่ ๗ พระอุโบสถหลังนี้ กว้าง ๓๒ ศอก กับ ๑ คืบ ส่วนยาว ๗๘ ศอก กับ ๑ 
17 ม.ค. 2564, 15:10 น.

   
วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง
วิหารพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง 
17 พ.ย. 2562, 03:08 น.

   
ซุ้มประตูโขง
ซุ้มประตูโขง(ประตูโชคประตูชัย) 
17 พ.ย. 2562, 03:08 น.

   

Total 27 Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3