ลานปฏิบัติธรรมพระเจ้าติโลกราช
ลานปฏิบัติธรรมพระเจ้าติโลกราช 
18 ม.ค. 2564, 19:36 น.

   
พระวิหารหลวงหลังใหม่
พระวิหารหลวงหลังใหม่ 
18 ม.ค. 2564, 19:35 น.

   
พระมหาเจดีย์เจ็ดยอด
พระมหาเจดีย์เจ็ดยอด 
18 ม.ค. 2564, 11:33 น.

   
สถานที่ทำวัตรสวดมนต์เช้าและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์
สถานที่ทำวัตรสวดมนต์เช้าและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ 
17 ม.ค. 2564, 16:57 น.

   
พระเจ้าทันใจ
พระเจ้าทันใจ 
17 ม.ค. 2564, 16:48 น.

   
ศาลาพระประจำวันเกิด
ศาลาพระประจำวันเกิด 
17 ม.ค. 2564, 16:27 น.

   
โพธิบัลลังก์
โพธิบัลลังก์ 
17 ม.ค. 2564, 16:20 น.

   
รัตนอมรเจดีย์
รัตนอมรเจดีย์ 
17 ม.ค. 2564, 16:18 น.

   
บ่อน้ำทิพย์
บ่อน้ำทิพย์ 
17 ม.ค. 2564, 16:16 น.

   
อนิมิสเจดีย์
อนิมิสเจดีย์ 
17 ม.ค. 2564, 16:13 น.

   

Total 27 Record : 3 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>