ราชายตนะเจดีย์
ราชายตนะเจดีย์ 
18 ม.ค. 2564, 19:56 น.

   
พิพิธภัณฑ์/หอพุทธศิลป์
พิพิธภัณฑ์/หอพุทธศิลป์ 
18 ม.ค. 2564, 19:55 น.

   
พระนาคปรก
พระนาคปรก 
18 ม.ค. 2564, 19:54 น.

   
มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก/วิหารมหาโพธิ์
มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก/วิหารมหาโพธิ์ 
18 ม.ค. 2564, 19:45 น.

   
สระมุจจลินทร์
สระมุจจลินทร์ 
18 ม.ค. 2564, 19:44 น.

   
กู่แก้วเป็นกู่บรรจุอัฐิพระเมกุฏิกษัตรย์องค์สุดท้ายของล้านนา
กู่แก้วเป็นกู่บรรจุอัฐิพระเมกุฏิกษัตรย์องค์สุดท้ายของล้านนา 
18 ม.ค. 2564, 19:43 น.

   
พระพุทธชัยมงคลสิทธิเทพมหามุนี
พระพุทธชัยมงคลสิทธิเทพมหามุนี 
18 ม.ค. 2564, 19:42 น.

   
วิหารพระเจ้า ๗๐๐ ปี
วิหารพระเจ้า ๗๐๐ ปี 
18 ม.ค. 2564, 19:39 น.

   
พระพุทธแก้วศิวะฤทธิ์ศรีนครพิงค์
พระพุทธแก้วศิวะฤทธิ์ศรีนครพิงค์ 
18 ม.ค. 2564, 19:39 น.

   
สระสรงน้ำพระสงฆ์โบราณมีอายุราวๆ กว่า 500 ปี
สระสรงน้ำพระสงฆ์โบราณมีอายุราวๆ กว่า 500 ปี 
18 ม.ค. 2564, 19:38 น.

   

Total 27 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>