สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 
8 ก.พ. 2564, 21:47 น.

   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหาร วัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหาร วัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 
8 ก.พ. 2564, 22:41 น.

   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 
8 ก.พ. 2564, 22:43 น.

   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนวัดเจ็ดยอดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2532
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระครูประสิทธิ์ สุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ในการเสด็จฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ทัศนศึกษาโบราณสถานวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 
8 ก.พ. 2564, 22:46 น.

   
สมเด็จพระเทพฯทรงปลูกต้นสาละ ณ วัดเจ็ดยอด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นสาละ ณ วัดเจ็ดยอด เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 
8 ก.พ. 2564, 22:48 น.

   
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เสด็จเยือนวัดเจ็ดยอด 19 มกราคม พ.ศ.2546
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงกราบนมัสการพระครูวิบูลวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมโบราณสถานวัดเจ็ดยอดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2546 
8 ก.พ. 2564, 22:51 น.

   
สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินี มิซิโกะ แห่งญี่ปุ่นได้เสด็จเยี่ยมชมวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2534
สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินี มิซิโกะ แห่งญี่ปุ่นได้เสด็จเยี่ยมชมวัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2534 
8 ก.พ. 2564, 22:53 น.

   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงนำเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี ยอห์นคาร์ลอสที่ 1 แห่งประเทศสเปนและพระราชินีโซเฟียพร้อมด้วยเจ้าหญิงคริสติน่า พระ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงนำเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี ยอห์นคาร์ลอสที่ 1 แห่งประเทศสเปนและพระราชินีโซเฟียพร้อมด้วยเจ้าหญิงคริสติน่า พระราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2530  
8 ก.พ. 2564, 22:56 น.

   

Total 8 Record : 1 Page : 1