ความเดือดร้อนของประชาชนทุกๆอาชีพ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นผลให้ชีวิตของคนทุกคนได้เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบถึงการทำมาหากิน สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

โครงการปฎิบัติการช่วยภัยวิกฤติโควิด 19 จึงได้เกิดขึ้น ด้วยบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย. อันมีพระเทพปริยัตื เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด ประธานโครงการ และกรรมการบริหารอีกหลายท่าน ร่วมกับเครือข่ายวัดครูบาศรีวิชัยและเครือข่ายลูกศิษย์ในภาคเหนือกว่า300วัด ประสานงานร่วมอาสมัครชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชากรในพื้นที่เชื่อมโยงชุมชนวัดกว่า 6 ล้านคน จากการรวมหัวใจของแพทย์แผนไทยโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีความเชี่ยวชาญทางด้านพืชสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อโรคต่างๆในสมัยโบราณมาอย่างยาวนาน ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย

โดยผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิค 19 สามารถติดต่อผ่านวัดในเครือข่าย หรือทาง call center ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต ALF เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเวชระเบียนของผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และโรงพยาบาลหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เพื่อรับบริการจัดส่งอาหารและยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยในการรักษาตัวและติดตามอาการที่บ้านของตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องรายได้ ช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยการแจกพันธุ์พืชสมุนไพรไทยให้กับประชาชนเพื่อนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อส่งขายให้กับโครงการ ที่มีทีมบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรและเคมีภัณฑ์ คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างรายได้ในช่วงภาวะวิกฤตินี้ ด้วยพลังน้ำใจของผู้ที่เสียสละอาสาสมัครทุกๆคน และเราจะผ่านช่วงเวลาแห่งภัยวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ด้วยบารมีสมุนไพรครูบาเจ้าศรีวิชัย

 

1629464171_0.JPG

1629464171_1.JPG

1629464171_2.JPG

1629464171_3.JPG

1629464171_4.JPG

1629464171_5.JPG

1629464171_6.JPG

1629464171_7.JPG

1629464171_8.JPG

1629464171_9.JPG