วันที่ 16 มิถุนายน 2564 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานใน พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ ผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนา

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานใน พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ ผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนา และผู้ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน"สำนักวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายต่างประเทศ"ฯ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑) เพื่อเป็นเกียรติคุณ แด่พุทธบริษัทผู้ปฏิบัติและสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ ณ หอประชุมแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จึงขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เทอญฯ
 
 
 
 
 
 
 
+29