วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. หลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานในการประชุมและสำรวจ เพื่อส่งมอบงานครั้งที่1-2 ในโครงการบูรณะโบราณสถาน 9 จุด 12 รายการโดยทั่วบริเวณวัด ซึ่งขณะนี้โครงการได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 50% และยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึง มกราคม 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. หลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานในการประชุมและสำรวจ เพื่อส่งมอบงานครั้งที่1-2 ในโครงการบูรณะโบราณสถาน 9 จุด 12 รายการโดยทั่วบริเวณวัด ซึ่งขณะนี้โครงการได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 50% และยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึง มกราคม 2565 โดยการประชุมสำรวจครั้งนี้ได้มีสำนักศิลปากรที่7 กรมศิลปากร จ.เชียงใหม่ และคณะผู้ดำเนินการในโครงการร่วมตรวจสอบดูงานในครั้งนี้
------------
โอกาสนี้ทางวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จึงขออนุโมทนาบุญใหญ่ แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมบุญ ร่วมแชร์ ร่วมเป็นสะพานบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันเทอญฯ
------------
#ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์
#บุญใหญ่๕๐๐ปีจะมีเพียงครั้งเดียว
การบูรณะโบราณสถานวัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย ทรงสร้างขึ้น และยังเป็นสถานที่สำคัญในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก
----------
โดยสามารถร่วมบุญได้ที่
บัญชีวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เพื่อการบูรณะโบราณสถาน
เลขที่บัญชี 839 222 7594 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานิมมานเหมินท์
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง-Jedyod Royal Temple
โทร 089 261 3849 และ 087 8630 155
----------
สำหรับพุทธศาสนิกชนท่านใดที่ได้ร่วมบุญแล้ว สามารถแชร์สลิปไว้ใต้โพสบุญนี้ได้ หรือประสงค์ให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบุญ ให้ท่านแจ้งชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ เข้ามาในข้อความอินบล็อคได้
----------
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้เทอญ
#ร่วมบุญด้วยการอนุโมทนา
#ร่วมบุญด้วยการเป็นสะพานบุญ
#ร่วมบุญด้วยการแชร์

1629438361_0.jpg

1629438361_1.jpg

1629438361_2.jpg

1629438361_3.jpg

1629438361_4.jpg

1629438361_5.jpg

1629438361_6.jpg

1629438361_7.jpg

1629438361_8.jpg

1629438361_9.jpg

1629438361_10.jpg

1629438361_11.jpg

1629438361_12.jpg

1629438361_13.jpg

1629438361_14.jpg

1629438361_15.jpg

1629438361_16.jpg

1629438361_17.jpg

1629438361_18.jpg

1629438361_19.jpg