วันที่ ๒๒ พฤษภาคม​ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้ายาย ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เข้าทำบุญในโอกาส วันครบรอบอายุวัฒนะมงคล ๙๒ วัสสา ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ณ ห้องรับรองแขก วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 
เจ้ายาย ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ และนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทย ได้รับการประกาศสดุดีเกียรติคุณให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยที่ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ยังได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนาเพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์แห่งคุณความดี
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้