เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางศีล 5

เมื่อวันที่5 มีนาคม 2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางศีล 5 และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยชมรมจิตอาสาพุทธสถาน และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.5/2 จำนวน 70 คน รูปแบบ New Normal ณ พุทธสถาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.