สระสรงน้ำพระสงฆ์โบราณมีอายุราวๆ กว่า 500 ปี

สระสรงน้ำพระสงฆ์โบราณมีอายุราวๆ กว่า 500 ปี