สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงนำเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี ยอห์นคาร์ลอสที่ 1 แห่งประเทศสเปนและพระราชินีโซเฟียพร้อมด้วยเจ้าหญิงคริสติน่า พระราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2530

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงนำเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี ยอห์นคาร์ลอสที่ 1 แห่งประเทศสเปนและพระราชินีโซเฟียพร้อมด้วยเจ้าหญิงคริสติน่า พระราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2530