กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.39 น.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
    เวลา 09.00  น.        ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ พระวิหารวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง   
    เวลา 09.39  น.        ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพระวิหารวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
                                -  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่โต๊ะหมู่ เปิดกรวยกระทงดอกไม้
                                -  รับผ้าพระกฐิน อุ้มประคอง ยืนตรง (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) จบแล้ว
                                -  เข้าสู่พระวิหาร วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2
                                -  จุดธูปเทียนบูชาพระประธานในพระวิหาร กราบที่แท่นกราบ 3 ครั้ง
                                -  ไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่หรือไวยาวัจกรอุ้มประคองผ้าพระกฐิน ประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานในพระวิหาร กล่าว นะโม (3 จบ) หันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จบแล้ว
                                -  วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 ยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้นประเคนเทียนพระปาติโมกข์
                                -  ประธานพิธีเข้าไปถวายบริวารกฐินพระราชทานแด่เจ้าอาวาส เสร็จแล้ว
                                -  ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทุกรูป
                                -  ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์ สารเณร และปัจจัยบำรุงพระอาราม
                                -  ประธานพิธีถวายปวารณาบัตรแด่เจ้าอาวาส
                                -  พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก
                                -  ประธานพิธีกรวดน้ำ รับพร
                                -  ประธานพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์
                                -  มอบทุนการศึกษาหรือสิ่งของบำรุงการศึกษา
                                -  ประธานพิธีเดินไปถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่โต๊ะหมู่เป็นเสร็จพิธี
   เวลา 11.00 น.           -  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร
                                -  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

การแต่งกายพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน :

  1. ข้าราชการระดับชำนาญการ และระดับอาวุโสขึ้นไป แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
  2. บุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช (นอกจาก 1) แต่งเครื่องแบบอนุรักษ์บ่าอ่อน 2/1
  3. บุคคลทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ
  4. สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
  5. การจัดพิธีให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด