พระเทพปริยัติเป็นประธานทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์บ้านท่าล้อม.19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

พระเทพปริยัติเป็นประธานทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์บ้านท่าล้อม.19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่