เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

ได้เดินทางไปเยี่ยมและตรวจดูสถานการณ์พระเจดีย์ถล่ม ที่วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในการนี้ท่านเจ้าอาวาส พระครูพิทักษ์สุทธิคุณพร้อมทั้งพระเดชพระคุณท่าน พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้ถวายการต้อนรับ และร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางและขั้นตอนในการปูรณซ่อมแซมพระเจดีย์

1664523296_0.jpg

1664523296_1.jpg

1664523296_2.jpg

1664523296_3.jpg

1664523296_4.jpg

1664523296_5.jpg

1664523296_6.jpg

1664523296_7.jpg

1664523296_8.jpg

1664523296_9.jpg