วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเขตปกครองคณะสงฆ์ ทั้ง ๒๕ อำเภอ ร่วมประชุมเรื่องการจัดประชุมคณะสงฆ์จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมติที่ประชุมจะใช้โปรแกรม ZOOM ในการประชุมคณะสงฆ์ต่อไป ณ  ห้องประชุม พระราชสิงหวรมุนี วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังเชียงใหม่

1627738806_0.jpg

1627738806_1.jpg

1627738806_2.jpg

1627738806_3.jpg

1627738806_4.jpg

1627738806_5.jpg

1627738806_6.jpg

1627738806_7.jpg

1627738806_8.jpg