ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติปริยัตยาทร (พระมหาสงค์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมรุชั่วคราว โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๑. ปราสาท ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา
๒. เครื่องไทยทานชุดใหญ่ จำนวน ๒๐ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท
๓. เครื่องไทยทานชุดเล็ก จำนวน ๘๐ ชุด ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท
๔. ผ้าไตร จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๕๐๐ บาท
๕. ภัตตาหารเพล จำนวน ๒๐ โต๊ะ โต๊ะละ ๑,๕๐๐ บาท
หรือร่วมทำบุญบริจาคตามจิตศรัทธา
 
ติดต่อร่วมทำบุญและรับเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
 
โอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ชื่อบัญชี วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เพื่อการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ เลขที่บัญชี 020372517472
 
พระครูใบฎีกาจีรวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 097-9187892
พระมหาเจตนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 089-8509309
พระภสพโชค 089-9807571