ครั้งแรกกับการจัดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่1 (21 ก .ค. 64 )

เรื่อง มาตรการ การจัดกิจกรรมในระหว่างเข้าพรรษา ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID-2019 " เพื่อให้คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จังหวัดเชียงใหม่ มีความปลอดภัยจากไวรัส และจัดกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาอย่างถูกต้อง
............
โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้นำโดย หลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการทั้ง25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่าร้อยรูป ได้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี จึงขออนุโมทนา และเจริญสุข เจริญธรรม มายังพุทธบริษัททุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยเทอญฯ

1627739515_0.jpg

1627739515_1.jpg

1627739515_2.jpg

1627739515_3.jpg

1627739515_4.jpg

1627739515_5.jpg

1627739515_6.jpg

1627739515_7.jpg

1627739515_8.jpg

1627739515_9.jpg

1627739515_10.jpg

1627739515_11.jpg

1627739515_12.jpg

1627739515_13.jpg

1627739515_14.jpg

1627739515_15.jpg

1627739515_16.jpg

1627739515_17.jpg

1627739515_18.jpg

1627739515_19.jpg