ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1627739831_0.jpg

1627739831_1.jpg