รายชื่อผู้ร่วมบุญในหมวด :ทำบุญซ่อมแซมบูรณถาวรวัตถุ